دستم و رها نکنیا به علی به علی به علی

دستم و رها نکنیا به علی به علی به علی

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دستم و رها نکنیا به علی به علی به علی سفرم و جدا نکنیا به علی به علی به علی تنها سر پناه منیا مادر مادر مادر ما رو کربلا ببریا مادر مادر مادر دست رد به من نزنیا مادر مادر مادر مادر امام حسنیا مادر مادر مادر انتهای کوچه میرسه گودال گودال گودال پیرمردا با عصا میرن گودال گودال گودال