خواب دیدم تو حرمت

خواب دیدم تو حرمت

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت می خونم شعر غمت یا ایها الرسول یا ایها الرسول این بی سر حسین توست زخمی تن حسین توست بی لشکر حسین توست یا ایها الرسول یا ایها الرسول ای کشته گرسنه و تشنه حلقومتو سپردی به دشنه هر دفعه صدا زدی مادر خنجر زدن سیاهی لشکر