رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه