آمدم ای شاه پناهم بده

آمدم ای شاه پناهم بده

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده لایق وصف تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده یا غریب الغربا یامععین الضعفا سلطان دلم رایت منم چه سعادتی برام که با تو هم وطنم وقتی که یه بار پیشت میام تو خودت سه بار میایی برای دیدنم