بچگی هامو یادمه با غم تو به سر شده

بچگی هامو یادمه با غم تو به سر شده

رضا نریمانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بچگی هامو یادمه با غم تو به سر شده اون پسر کوچیک حالا بزرگ شده پدر شده هی یادش بخیر چه ذوقی می کردم با پیرهن سیاه هی یادش بخیر یه تکیه می شد پاتوق محرما هی یادش بخیر صفا داشت چقدر گریه های بی ریا هنوزم که هنوزه برات کم نمیزارم هنوزم که هنوزه واست ابر بهارم هنوزم که هنوزه خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم امام حسین من خیلی دوست دارم امام حسین من مادر من محرما زنجیر و سنج بهم می داد بهم می گفت گلم چقدر پیرهن سیاه بهت میاد هی یادش بخیر رو دوش بابام سینه می زدم برات هی یادش بخیر بهم شال می دادن تو مجلس عزات هی یادش بخیر دلم لک زده واسه شلوغیات هنوزم که هنوزه همه دور تو هستیم هنوزم که پای روضه نشستیم هنوزم که هنوزه خیلی دوستت دارم