مقام حضرت علی (ع) در کلام خداوند

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حجت الاسلام صراف

سال 1400

متن قطعه:

مقام حضرت علی (ع) در کلام خداوند در طول این بیست و سه سال نبوتم در تمام دفعاتی که معراج رفتم زمان برگشت به زمین یک جمله ی تکراری بدرقه راه من بود یا رسول الله حقت سلام می رساند... همین قدر بدون : عَلِی خَیرُ الْبَشَر، وَ مَنْ أَبی فَقَدْ کفَر ...علی در عالم بهترین بشر... هر کس در مقام پس زدن علی سمت من بیاد در نظر من کافر است...