تو آخر عنایتی من اول گدایی ام

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

تو آخر عنایتی من اول گدایی ام تو عشق بی نهایتی و دلبر خدایی ام اسیر دام هیچکس نشد سر هوایی ام اگر چه دل شکسته حسین و کربلایی ام نوشته روی قلب من که ملک مجتبایی ام تمام فکر و ذکر من توی همیشه یاحسن کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن یا من اسمه دواء و ذکره شفاء حسن

قطعاتمرتبط

مشاهده همه