الحمدلله الذی خلق الحسن

الحمدلله الذی خلق الحسن

مهدی حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

الحمدلله الذی خلق الحسن الحمدلله الذی خلق الحسین آقازاده های عالمن حسین و حسن فوق العاده های عالمن حسین و حسن نور علی نورن آیات مستورن با عشقشون خدا آب و گلم رو آفریده سینه به سینه عشقشون به این سینه رسیده چکیده پیمبر و حیدر و زهران حسین و حسن