یا حبیبی و معتمدی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

یا حبیبی و معتمدی با دلم همیشه راه اومدی روم هیچوقت زمین نزدی مهربون ارباب السلام ای پناه دلم آخرین تکیه گاه دلم سمت چشمات نگاه دلم دلم و دریاب

قطعاتمرتبط

مشاهده همه