یه وقتایی که دلم لنگه عشقه

یه وقتایی که دلم لنگه عشقه

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یه وقتایی که دلم لنگه عشقه یه وقتایی که نفس تنگ عشقه یه وقتایی که به سینم می کوبم یقین دارم که سنگ یه عشقه دوست دارم که شدم پیر گریه ، نشدم سیر گریه دوست دارم که با اسم قشنگ ات، میزنم زیر گریه گریه گریه گریه فقط برای حسین گریه گریه گریه فقط برای حسین من از عطر تو که آکنده میشم می میرم، باز دوباره زنده میشم تا دلتنگی به ام رو میاره به آغوش تو رو میارم می گردم من شبا دنبال گریه، با پر و بال گریه میگردم من تا سحر دنبال تو، منم و حال گریه گریه گریه گریه فقط برای حسین گریه گریه گریه فقط برای حسین گریه گریه گریه فقط برای حسین گریه گریه گریه فقط برای حسین چشم گریون، چقدر با وقاره چشم گریون، بوی آقاشو داره چشم گریون، چقدر با وقاره چشم گریون، بوی آقاشو داره چقدر خوبه که پای اسم اشکات ، خدارو شکر دیگه بی اختیاره سپردم من دلم رو دست گریه، که شدم مست گریه کسی جز تو، به دلم راه نداره، راه اش رو بسته گریه گریه گریه گریه فقط برای حسین