با یک نفس تمام جهنم  شود بهشت

با یک نفس تمام جهنم شود بهشت

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

با یک نفس تمام جهنم شود بهشت گویند اگر جهنمیان یک صدا حسین بی سرو سامان توام یا حسین دست به دامان توام یا حسین