دل مرده بود پشت ضریح تو جان گرفت

دل مرده بود پشت ضریح تو جان گرفت

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دل مرده بود پشت ضریح تو جان گرفت پر زد در آسمان رحم آشیان گرفت غم را سپرد دست امانات ساعتی برگشت و از دریچه دلی شادمان گرفت خوشبخت او که لحظه افطار آمد و از سفره های حضرتی ات اب و نان گرفت روشن شد از زندگی تار زائری کز حجره های دور حرم زعفران گرفت