نگاهم کن دلم یک خلوت جانانه میخواهد

نگاهم کن دلم یک خلوت جانانه میخواهد

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نگاهم کن دلم یک خلوت جانانه میخواهد کبوتر وار آمد روی گنبد دانه میخواهد عطش دارم تو در جریانی و دیریست میدانی دلم یک جرعه از دریای سقاخانه میخواهد ضمانت کردی و از دست های مهربان تو برای بستن پیمان دلم پیمانه میخواهد فدای آن گلایل های بالی ضریحت که ملائک پرور است و دور خود پروانه میخواهد