نوکر خوب نبودم خودمم میدونم آقا

نوکر خوب نبودم خودمم میدونم آقا

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نوکر خوب نبودم خودمم میدونم آقا ولی من هر چی که باشم پای تو میمونم اقا دم غروب میگیره دلم نگو حرم که میره دلم همه رفیقام رفتن من موندم و آه به جون هر چی مرد قسم اگه به کربلا برسم برا تو میمیرم تنها با یه نگاه میبینی آقا شده گریه کار نوکرت شب و روز میبینی آقا چقدر حرم ندیده مونده هنوز