اوفیت یا حسین (ع)

محسن عرب خالقی

سال 1400

متن قطعه:

منی که اشکم به راه و منی که آهم مدامه منی که سینه م کبود و منی که زخمی صدامه هنوز هم از اربعینت دو سه تا تاول رو پامه می خوام موسپید که نه می خوام روسپید بشم می خوام که مثل سعید رو زانوت شهید بشم اوفیت یا حسین اوفیت سیدی چی میشه سلاممو یه دفعه جواب بدی فدای اون پیرغلام که با این که خیلی فقیره یه سالو کار می کنه تا یه دهه روضه بگیره آرزوش اینه بیایی وقتی که داره می میره با دستای پینه دار که دیگه رمق نداشت با این جمله چایی رو جلو نوکرات می گذاشت ارضیت یا حسین ارضیت سیدی این همه توونمه تو خودت که شاهدی اوفیت یا حسین اوفیت سیدی چی میشه سلاممو یه دفعه جواب بدی