آمد عزای حسن عسکری

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

آمد عزای حسن عسکری جانها فدای حسن عسکری مقتدای همه غریب فاطمه مولای من سرت سلامت یابن الحسن سرت سلامت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه