نزدیک ترین افراد به پیامبر(ص)

حجت الاسلام رفیعی

سال 1400

متن قطعه:

نزدیک ترین افراد به پیامبر(ص) در قیامت پنج ویژگی دارند