یک چشم او اشک حسن چکیده به رخسار مصطفی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

یک چشم او اشک حسن چکیده به رخسار مصطفی روی حسین بر روی قلب پیمبر است دگر نداشت جان که کند هر دو را سوار بر روی دوش خویش به هر کوی و هر گذر زد بوسه ها به حلق حسین و لب حسن از جان و دل گرفت چو جان هر دو را به بر هر لحظه یاد کرد به اشک و آه گاهی ز تشت و گاهی ز گودال قتلگاه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه