رباب یکم آروم بگیر

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

رباب یکم آروم بگیر آتیشمون زدی می دونی زیر سایه چند روز نیومدی از اون دقیقه ایی که لب زدی به آب رباب همش خودت رو می زنی یکم به خواب رباب پی کوچکترین بهونه اند نگهبونا با کعبه نی بیار برای کشتن ما اروم بگیر حرمله الان بیدار میشه داره باز رو دنده لجش سوار میشه خدا نکرده باز به دست بگیره تیر کمون یه داغی بزاره روی قلبمون تو رو جون علی دوم بیار یکم دیگه میری مدینه گریه می کنیم با هم دیگه اگه که بی قرارمو آروم نمی گیرم اگه که می بینی دارم غصه می میرم گمون نکن که ناله هام برای اصغر بی بی تو بودی که مقتدای تو عالمه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه