خیلی کتک خورده

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

خیلی کتک خورده خدایی اشکای رباب اشک ما رو در آورده دیده یکی موقع غارت گهواره رو برده خدایی نامرده اونی که با نیزه آقا راه گلوتو سد کرده یا اونی که پیش زینب جسم تو رو لگد کرده خدایی بد کرده

قطعاتمرتبط

مشاهده همه