ایمان حرفی به درد نمی خورد

حجت الاسلام علوی تهرانی

سال 1400

متن قطعه:

ایمان حرفی به درد نمی خورد لزوم اعتقاد راسخ به خداوند