چقدر شلوغه قتله گاه؛نمیرسه صدا

چقدر شلوغه قتله گاه؛نمیرسه صدا

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

چقدر شلوغه قتله گاه؛نمیرسه صدا نمیدونم باید حسین؛چیکار کنم برات لبای تشنه تو شد؛مصیبت فرات عجب قیامتی شده غروب کربلا