تشنه لب کربلا وای حسینم حسین

تشنه لب کربلا وای حسینم حسین

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تشنه لب کربلا وای حسینم حسین راس تو بر نیزه ها وای حسینم حسین کشته صد پاره تن وای حسینم حسین قاری خونین دهن وای حسینم حسین زینت دوش نبی وای حسینم حسین پاره قلب علی وای حسینم حسین