های و هوی و شلوغیمو میخری

های و هوی و شلوغیمو میخری

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

های و هوی و شلوغیمو میخری گریه های دروغیمو میخری زرق و برق علم ها رو میخری این برای منم ها رو میخری اما به روضه خونگی پیرزن میری پیش اونا که خوب صدات زدن میری یه شب که تو روضه ما نیومدی بگو بالای قبر سینه زن میری یه ثانیه پیشم بمون یه فاتحه برام بخون از گناه صغیر ما می گذره از گناه کبیر ما می گذره با بهونه گریه ها می گذره یا حسین میگیمو خدا می گذره اما چی کار کنم آخه من از خجالتت یه بار درست نیومدم تو هیئتت همه به من میگن یه نوکر حسین بمیرم ای آقا برای غربتت خرابه روزگار من ولی بمون کنار من تیغه های علامتو دوست دارم پرچمای تو هیئتو دوست دارم اشک نوبر روضتو دوست دارم چای آخر روضتو دوست دارم اما خدا کنه دنیا برام حجاب نشه با دوری از تو سینه زن عذاب نشه درسته که درست نیومدم آقا یه کاری کن که نوکرت خراب نشه خرابه روزگار من بیا سر مزار من