حسین جان

حسین جان

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

حسین جان حسین جان حسین جان به یاد لبت یک شب خواب راحت نداشتم شبی که میرفتم واست کاسه ی آب گذاشتم یا مظلوم حسین جان حسین جان حسین جان تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه خدا حافظی کردی با زینبت زیر نیزه یا مظلوم صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم نشون می دادم حنجرت رو یا مظلوم صدا می زدم مادرت رو ای بی کس، به دامن بگیره یا مظلوم حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان به صحرا سپردم که با خاک بپوشونه داداش تنت رو بمیرم که بردن جلو چشم من پیرهنت رو یا مظلوم تا حالا از این خونواده زنی رو نبردن اسارت به آتیش کشیدن حرم رو یا مظلـــوم نبودی شکستن سرم رو یا مظلـــوم کار از کار گذشت زینب از میون انظار گذشت