قسم قسم قسم به چادر فاطمه

قسم قسم قسم به چادر فاطمه

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

قسم قسم قسم به چادر فاطمه دلم دلم دلم نمیره جز علقمه نفس نفس نفس به یاد مشک و علم قدم قدم قدم قدم زدم تا حرم ای صاحب علم مدد ای ساقی حرم مدد مدد ز غیر تو ننگه ای ساقیا دلم برای تو تنگه ای ساقیا ای که قد و قامتت قیامته ای که زیر دین تو شجاعته ای که کار دست تو شفاعته یا من وفا به بیعته ... قسم به مشک تو که تشنه جامتم قسم به اشک تو که کشته نامتم قسم به دست تو دخیل دامانتم قسم به چشم تو که تحت فرمانتم ای فارس العرب مدد ای خالق ادب مدد مدد گرفتم از صاحب لافتی که از تو دم زنم ساقی کربلا ای غبار گنبد تو کیمیا ای مسیح نوحه قدیمیا سینه میزنن برات کلیمیا یا من وفا به بیعته ... منم غلام تو تویی غلام حسین نگاهی کن به من به احترام حسین برادر غیور و با مرام حسین عموی با تعصب خیام حسین ای قرص ماه خیمه ها ای تکیه گاه خیمه ها ستون کربلا قد و بالای تو چراغ خیمه ها روی زیبای تو ای فدای تیغه علامتت قربون علم کشای هیئتت تاسوعا منم ببر زیارتت یا من وفا به بیعته ...