برا غم تو گریه کردن ارث مادریم

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

برا غم تو گریه کردن ارث مادریم یه روزی تشنه جون میدم چون سهم خواهریم یاحسین ببین خمیده قدم حالا شده اسم تو اشهدم وای برات گریه کردم هر شب وای نیفتاده اسمت از لب وای بیا که بریده زینب

قطعاتمرتبط

مشاهده همه