الا که مقدم تو مژده سعادت داشت

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

الا که مقدم تو مژده سعادت داشت به خاک بوسی راهت فرشته عادت داشت سلام بر تو و بر هر زنی که از آغاز به پاس پیروی ات از حجاب زینت داشت سلام بر تو که ام المصائبت خوانند تویی که غم ز ازل در دلت اقامت داشت تو از همان شجر پاک عصمت آمده ای که ریشه در دل قرآن و عطر جنت داشت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه