دوباره با آه و زاری میخونم با بیقراری

دوباره با آه و زاری میخونم با بیقراری

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دوباره با آه و زاری میخونم با بیقراری نوه هاتم با ضریحن تو هنوز حرم نداری هر کی از غمت بمیره به خودت قسم عجیب نیست حتی بین اهل بیتم کسی مثل تو غریب نیست تو غریبای دو عالم نبود هیچکسی شبیهت آرزوم زنده باشم برسم پای ضریحت غریب و تنها و بی یار تو رو خیلی دادن آزار به کی سم دادن به جز تو تو خونه اش زمان افطار