تا بخت مرا خدا باز کرد

تا بخت مرا خدا باز کرد

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تا بخت مرا خدا باز کرد قطره را متصل به دریا کرد زندگی را کسی نمی داند که برایم چقدر زیبا کرد خواستگاری نجیب پیدا کرد آری این گونه بود چون از من خواستگاری حسین زهرا کرد بخت یار منو حبیبم شد همسری حسین نصیبم سد همسرم بر جهانیان والیست صاحب شوکت است و عجلالی با حسین و کنار او بودن اوج خوش اقبالیست عرض کردم میان شهدا زندگی در کنار تو عالیست در چنین زندگی زیبایی به خدا جای مادرت خالیست درو دیوار زمزمه ایت خانه ات بوی فاطمه دارد کاش بودو نگار ممن می دید نو بهارم من می دید