روضه حضرت علی اصغر (ع)

روضه حضرت علی اصغر (ع)

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه امام حسین (ع) گفتم از خاتم انگشت تو را بشناسم تو که انگشت نداری یمنی نیست تو را