خیلی کتک خورده خدایی

خیلی کتک خورده خدایی

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خیلی کتک خورده خدایی اشکای رباب اشک مارو در آورده دیده یکی موقعه غارت گهواره رو برده بس کن رباب سر به سر غم گذاشتی اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی خدایی نامرده اونی که با نیزه ها آقا راه گلوتو سد کرده خدایی نامردهه اونی که با نیزه ها آقا راه گلوت رو سد کرده یا اونی که پیش زینب جسم تو رو لگد کرده روضه نمی‌خواهد تنی که سر ندارد