بیمارها دارالشفا را میشناسند

بیمارها دارالشفا را میشناسند

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بیمارها دارالشفا را میشناسند اینجا تمام درد ها را میشناسند اینجا غرب و آشنا فرقی ندارد اینجا غریب و آشنا را میشناسند از هر دری درماند هر کس آمد اینجا درمانده ها باب الرضا را میشناسند در این حرم حتی خدانشناس ها هم گاهی می آیند و خدا را میشناسند