به کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود

به کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود مگر کسی که کشته شد تنش برهنه میکنند مگر که پاره پیرهن به پیکرش روا نبود سرش به نوک نیزه ها تنش به خاک کربلا کفن برای او بجز شکست نیزه ها نبود حسین من حسین من حسین من