شب سوگ و شب اشک و عزا و آه است

شب سوگ و شب اشک و عزا و آه است

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

شب سوگ و شب اشک و عزا و آه است خمیده از غم و ماتم هلال ماه است به سینه میزند ساحل به موج دریا همه عالم عزادار رسول الله است پیک عجل آمد سراغش شد قلب عالم غرق داغش مولا میگرید از مصیبت زهرا میسوزد از فراقش