گوهر ولای تو به طینت من بود ای صنمم

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

گوهر ولای تو به طینت من بود ای صنمم ذکر خوب نام تو عبادت من بود ای صنمم تو دلبر جانانه من عاشق دیوانه تو شمع بنام و من بر گرد تو پروانه علی علی علی موسی الرضا هر زمان اسیر و مست ز جرعه باده نام توام شاه عالمم که من غلام غلام غلام توام من مهر ولا دارم گر بار خطا دارم در روز قیامت هم شادم که رضا دارم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه