من که از روز ازل با تو سفر میکردم

من که از روز ازل با تو سفر میکردم

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

من که از روز ازل با تو سفر میکردم شب تنهایی خود با تو سحر میکردم لیک از جور فلک از تو جدا گردیدم دیده از داغ غمت پر ز گهر میکردم تن مجروح مرا سنگ نوازش میداد اگر از ناقه به روی تو نظر میکردم تن تو بر ته گودال و من آن روز سیاه با سر غرق به خون تو سفر میکردم