از روز اول ما پیمان بستیم

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

از روز اول ما پیمان بستیم پای این پرچم تا آخر هستیم چه خیری سر این سفره فراهم شد حسینیه شفا خانه عالم شد شعور از قِبَل شور محرم شد خیمه علم شد مگر از در خانه تو بهتر داریم که دمی ز تو و علمت دست برداریم با مدد یار حیدر کرار یکصد و ده بار حیدر کرار

قطعاتمرتبط

مشاهده همه