دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه

دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه می خونه تو قتلگاه زیارت ناحیه فرقهٌ بالسیوف فرقهٌ بالرماح جدمو می زدن گوشه ی قتلگاه وای حسین وای حسین زمان خون گریه هات درست دم مغربه روضه ی برگشتن یه اسب بی صاحبه فرقهٌ بالسنان فرقهٌ بالحجر جدمو میزدن بی کس و بی سپر با پرچم انتقام فاطمه العجل مرور میشه روضه ها دوباره از روی تل فرقهٌ بالسِهام فرقهٌ بالعصا جدمو میزدن کوفیا بی هوا