من کيستم رسول خدا را سلاله ام

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

من کيستم رسول خدا را سلاله ام اندر حريم زاده ی زهرا غزاله ام نامم رقيه دختر سلطان کربلا باب الحوائجم به خدا گر سه ساله ام

قطعاتمرتبط

مشاهده همه