بی تو هوای زمونه سرده

مجید بنی فاطمه

سال 1398

متن قطعه:

بی تو هوای زمونه سرده باغ آرزوها زرده دلا پرغصه و درده پردرده، پردرده، پردرده با تو چراغ شبم مهتابه دلا میون سردابه روزی همه می نابه می نابه، می نابه، می نابه آقا بیا که روز و شبم تاره ببین فلک روی سرم آواره بیا اباصالح یا مهدی ، ادرکنی امشب خرابه ی دل آباده خدا حاجتامون و داده دل عاشقا همه شاد دلا شاد، دلا شاده امشب بساط دیونگی جوره پیاله ها مست حضوره شب ظهور نوره نوره شب نوره، شب نوره شکفته گل به گلشن نرگس نگاش کنید رو دامن نرگس بیا اباصالح یا مهدی ، ادرکنی به باده ی عشق تو مستم همیشه من پای تو هستم بگیرعزیز زهرا دستم یا مهدی، یا مهدی بیا اباصالح یا مهدی ، ادرکنی لیلا به هوای تو شده مجنون یه عالم دل شده افسون می باره با اذن تو بارون زده بارون، زده بارون زهرا برای تو چه بیقراره به دستای تو ذوالفقاره خون خدا به انتظاره انتظاره، انتظاره یه روز میای با عَلَم جاء الحق بپا میشه عدالت مطلق بیا صفای قلب روحم به موج غربت تنها نوحم برس به داد دل مجروحم یا مهدی، یا مهدی بیا اباصالح یا مهدی ، ادرکنی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه