حساب کتاب کردمو دیدم...

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

حساب کتاب کردمو دیدم که خیلی وقته از تو دورم روز منم میرسه آقا عیبی نداره من صبورم باشه میرم پیش امام رضا میگم بهم محل نمیذاری خسته شدم کلافه ام حسین بگو هنو هوا منو داری آه میکشم برا حرم آه حرم باز میشه یه کربلا برم آه حرم دل تنگیام یکی دو تا نیست نه میتونم بیام زیارت نه روضه ها مثل قدیمه پس چی شد اون همه رفاقت دل میبری منو نمیبری چیکار کنم باز منو میخری؟ من که دارم میگم مقصرم میشه بزرگی کنی بگذری آه میکشم برا حرم آه حرم باز میشه یه کربلا برم آه حرم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه