دلتنگی

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

همیشه درد و دل کردم همیشه غصمو خوردی تو دستامو گرفتی با خودت تا اینجا آوردی دلم میگرده دنبالت میگن جوینده یابنده است میام پیشت همین روزا خُب آدم با امید زنده است دلتنگم برا نیمه شبای حرم میبینی لَه لَه میزنم که برم بخرم ببرم آه آه آه حرم هنوز یادم نرفته اشک چشم پیره مردی که میگفت عمرم تموم شد حیف که مرگم خیلی نزدیکه بهم میگفت جوون هرچی که خیره پیش این آقاست نری جایی که باختی زندگیتو زندگی اینجاست دوست دارم پیرغلامای روضه هاتو میبوسم دست تک تک نوکراتو دوست دارم عاشقاتو آه آه آه حرم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه