آه از دوری آه از دوری

آه از دوری آه از دوری

حسین طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

آه از دوری آه از دوری هرشب هستم حرم تو ولی میبینم که دوباره خوابم انگار وای از تکرار من میترسم بمیرم نبینم حرم تو رو از این غم میمیرم بی تو هر بار خواب میدیدم که کنار ضریح تو اشکای نم نم بارون میشه من تو رویام میدیدیم که دلم توی صحن تو آقا مهمون میشه خواب میدیدم من و اشک و حرم تا سحر میمونیم تنهای تنها من میگفتم همه درد دلام و کنار ضریحت با تو آقا آقام اقام اقام