دلم گرفته دلم برا امام بی حرم گرفته

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

دلم گرفته دلم برا امام بی حرم گرفته دل تموم عاشقا رو غم گرفته دلم گرفته حرم نداره مدینه حتی یه مسافرم نداره شب شهادتی یه زائرم نداره حرم نداره از آسمون فرشته ها میان برا زیارت امام حسن امام حسین به سینه میزنه برای غربت امام حسن در خونه خوب کسی رفتیم به داد همه میرسه آقا بمیرم برا این مصیبت که توی خونشم بی کس آقا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه