میریزه اشکام آخه دست من نیست

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

میریزه اشکام آخه دست من نیست غمی مثل غربت تو وطن نیست با اینکه اهل بیت همه غریبن هیشکی غریب تر از امام حسن نیست غربت آقام اینقدره وسیع که میزنه آتیش به جون شیعه براش بیرم زائرای قبرش کبوترای خاکی بقیعن دنیا نمیخواست راحتش بزاره از در و دیوار غم براش بباره تو همه چیز شبیه مادرش شد حتی تو خونه اش امنیت نداره

قطعاتمرتبط

مشاهده همه