هی لا به لای رد شدنها سنگ خوردیم

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

هی لا به لای رد شدنها سنگ خوردیم از هیزها از بد دهن ها سنگ خوردیم از در بین کوچه از جوانو کودکانو بالای بام از پیرزن ها سنگ خوردی یکی با نیزه اومد .. یکی با شمشیر اومد ...

قطعاتمرتبط

مشاهده همه