همه درها بسته شد روی من غیر این در

رضا نریمانی

سال 1400

متن قطعه:

همه درها بسته شد روی من غیر این در کجا برم جایی نیست واسم از اینجا بهتر یه عمر بیراهه رفتم جوونی کردم آقا یه کاری کن به سمت کربلا برگردم آقا ای پناه بی پناها آبروی رو سیاها عشقتو به من چشوندی توبه کردم از گناها سیدی قدیم الاحسان خدای من خیرمو خواسته تو روضه ات هستم تو کربلام هر زمان که تو هیئت نشستم بی تو ما زندگی رو تباه کردیم آقاجون شفا تو روضه بود و اشتباه کردیم آقاجون غیر تو کسی ندارم تو تمام دنیا آقا عشقتو به من چشوندی توبه کردم از گناها

قطعاتمرتبط

مشاهده همه