بابا کجایی دیگه بریدم

بابا کجایی دیگه بریدم

نریمان پناهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بابا کجایی دیگه بریدم رفتی یه روز خوش من ندیدم بالم شکسته رنگم پریده دیگه سه ساله ات گیسو سپیده بابا معجرم سوخت موهای سرم سوخت تو آتیش خیمه کل پیکرم سوخت