یه طرف داغ زهر همسرم

یه طرف داغ زهر همسرم

مسعود پیرایش

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یه طرف داغ زهر همسرم یه طرف غصه های مادرم رسیده لحظه های آخرم رسیده لحظه های آخرم دارم میمیرم نه از این زهر از اون کوچه با ضربه سیلی کشیده شد به خون کوچه داد میزدم بس کن مادرم و افتاده ضربه چه محکم بود انگاری جون داده